ثبت نام آغاز شد

ثبت‌ نام اغاز شد پيش دبستان و دبستان کارا همواره بهترین ها را برای دانش آموزانش میخواهد و همواره برای بهتر بودن تلاش می کند                       :مدرسه ای با محوریت

        ✍️پژوهش              ✍️نوآوری 

                ✍️خلاقیت            ✍️شادی 

گزارش تصویری