برگزاری نماز جماعت (دو رکعتی)پایه دوم دبستان کارا

شرح فعالیت:

ابتدا هماهنگی لازم با خانم چراغی (مدیریت محترم مدرسه) انجام شد. سپس اذان گفته شد در ادامه دانش آموزان به صورت مرتب در نمازخانه مدرسه حضور پیدا کردند و نماز جماعت را اقامه نمودند.

اهداف:

1- آشنایی دانش آموزان با نحوه ی ادای نماز دو رکعتی

2- تقویت علاقه و ایجاد انگیزه نسبت به فریضه ی مهم نماز در بین دانش آموزان

3-آشنا نمودن دانش آموزان با احکام و ارکان نماز و نماز جماعت

4- آشنایی دانش آموزان با مفاهیمی چون قبله، عبا، سجاده و ...

گزارش تصویری